Müügileping – kasutamise tingimused

Nelk OÜ (edaspidi Studio Nelk), registrikoodiga 14460455, Kohila 2a, Tallinn ja Klient, kes vormistab StudiNelk.ee hallatavas e-poes www.studionelk.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes (edaspidi Müügileping):

TINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügilepingus kokkulepitust.

1.2. Studio Nelgil on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Studio Nelgil on õigus ühepoolselt muuta Müügilepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

1.4. Müügilepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

1.5. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun tingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud Müügilepingus toodud tingimustega, neist aru saanud.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Toote puudumisel on Studio Nelgil õigus tellitud toote pildil näidatud lillede mitteolemasolul asendada pildil näidatud lilled teiste sama liiki või sarnast värvi lilledega, tagades seejuures ligilähedaselt sarnase välimusega toote. Lillede asendamise korral tagab Studio Nelk, et tellimuse rahaline väärtus säilib. Põhitoote puudumisel võtame Kliendiga ühendust. Kui põhitoote asendamise osas kokkulepet ei saavutata, võib Klient tellimusest keelduda ja tasutud rahasumma tagastatakse.

2.3.Tulenevalt müüdavate toodete (lillede) eripärast on tootepildid illustratiivsed ning võivad erineda tegelikust tootest. Toote erisused tootepiltidest on põhjustatud hooajalisusest, lillekasvatajate poolt loodud kasvutingimustest ja/või sordi eripäradest lähtuvalt.

2.4. Kliendi rahulolu on meie jaoks väga oluline. Kõikide tellimustega tegeleme suure hoole ja pühendumusega ning lilleseaded on alati värsked.

2.5. Eeldatakse, et Klient tellib toote ilma vaasita või muu toote pildil näha oleva dekoratiivelemendita, kui toote kirjelduses ei ole erinevalt sätestatud.

2.6. Tellimuse täitmiseks on Klient kohustatud täitma tärniga märgitud väljad ja sisestama küsitavad andmed.

2.7. Studio Nelk ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.8. Kõikide E-poes olevad toodete hinnad on arvestatud eurodes. Makseid teostatakse kas arvega, läbi PayPal’i või pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Nordea vm)  euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud ja e-postile saabuvalt arvelt.

2.9. Studio Nelgil on õigus muuta e-poes kaupade hindu sellest Klienti eraldi teavitamata. Kui E-poes on hindu muudetud pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

3. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

3.1. Kliendil on tellimust tehes võimalik valida, kas Saaja tuleb tootele ise järgi või viiakse toode Saaja aadressile kullerteenusega.

3.2. Kaup toimetatakse kohale tellimuses sisestatud tarneaadressile tellimuses sisestatud või Saajaga kokkulepitud ajal.

3.3. Kui Klient soovib tellimust kohale toimetada samal päeval, tuleb tellimus vormistada enne kella 14:00 (UTC+02:00). Pärast 14:00 (UTC+02:00) esitatud samapäeva tellimused toimetatakse kohale kõige varem järgmisel kalendripäeval.

3.4. Klient on kohustatud tellimuse esitama vähemalt 2 tunnise etteteatamise ajaga, tagamaks samapäeva tellimuse õigeaegse täitmise.

3.5. Suure töökoormuse tõttu kehtivad tähtpäevadel nagu sõbrapäev, naistepäev, emadepäev, 1.september, isadepäev, jõulud tellimuse kohale toimetamise osas eritingimused. Neil tähtpäevadel tagame saadetise kohale toimetamise kalendripäeva jooksul või informeerib tellimuse täitmise erisustest oma kodulehel.

3.6. Toataime kategooria toodetel võib esineda pikemad tarneajad, tarneaegadega seotud info on toote juurde märgitud.

3.7. Studio Nelk toimetab tooted kulleriga kohale kell 10.00-18.00. Muudel aegadel toimub kohaletoimetamine omavahelisel kokkuleppel.

3.8. Kui saaja ei ole kohal, siis võib Kuller jätta lilled usaldusväärse kolmanda isiku (näit naabri, administraatori, uksehoidja, töökaaslane vms) kätte. Kui lillede saaja keeldub põhjuseta lilli vastu võtmast, siis tuleb arve täielikult tasuda.

4. Lepingust taganemine ja kaupade tagastamine

4.1. Kui tellimuse sisuks on lilled, lilleseseaded või lillekimbud pole vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 53 lg 4 p 4 Kliendil lepingust taganeda võimalik.

4.2. Kui klient soovib taganeda tellimusest, mille esemeks ei ole Võlaõigusseaduse §-le 53 lg 4 p 4 toodu – lilled, lilleseaded või lillekimbud, kohustub ta sellest Studio Nelgile kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@studionelk.ee või helistada numbril +372 53 09 07 05. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon) ja tellimusest taganemise põhjus.

4.3. Kaupmees kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 10 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

4.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine.

4.5. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

4.6. Tagastusõigust pole kiiresti riknevatel kaupadel (lilled, lilleseaded, lillekimbud) ega kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele.

4.7. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgedeta.

4.8. Tagastamisel kantakse raha samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine.

4.9. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud kannab Klient.

5. Kaebuste käsitlemise kord

5.1. Puudusega kauba puhul on Kliendil õigus esitada Studio Nelgile kaebus kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

5.2. Kaebuste lahendamise aluseks on ostudokumendid (tellimuse kinnitus, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Studio Nelgist.

5.3. Studio Nelk annab kaebuse objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendab kaebuse hiljemalt 14 päeva jooksul alates kaebuse vastuvõtmise kuupäevast.

5.4. Kaebuse esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5.5. Kaebus ei kuulu lahendamisele kui Studio Nelk tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.

5.6. Kui Studio Nelk on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse sellekohaseid vaidlusi lahendavale isikule või institutsioonile, tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.